اطلاعیه کارآموزی تابستان ۹۷

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی متقاضی دوره کارآموزی تابستان ۹۷ می رساند کلیه فرم ها، گردش کار و اطلاعات این دوره در زیرپورتال گروه آموزش های آزاد و مهارتی دانشگاه به آدرس زیر موجود می باشد:

http://razi.ac.ir/web/relationship/ 0 نظر / 77 بازدید